Nöral Terapi

Şişmanlık Tedavisi ve Anti-Aging’de Yeni Bir Bakış
Nöral TerapiNöral Terapi, vücudun regülasyonunu sağlamak için vejetatif sinir sistemi üzerindeki sempatik blokajların kaldınlmasım sağlayan bir tedavi yöntemidir.

Bu regülasyon, belirli nöro-anatomik noktalara ve alanlara lokal anestezik bir madde ile yapılan enjeksiyonlarla gerçekleştirilmektedir.

Böylece vücudun kendi kendine yapması gereken fakat aşın yüklenmeden dolayı yapamadığı iyileşme etkisini ortaya çıkarır.

Vejetatif (otonom) sinir sistemi, vücudumuzda çok geniş bir ağ yapısı olarak yer alır. Nöral terapi sırasında kullanılan lokal anesteziğin vücutta belirli noktalara uygulanmasından soma iyileşmenin saniyeler içinde ortaya çıkması , yani ilacın kana karışmasından daha önce görülmesi de bu elektriksel iletinin varlığım gösterir.

Vejetatif sinir sistemi 500.000 km’lik bir ağa sahiptir ve 25 milyar sinir hücresi ile işlev görmektedir. Hastalıkların temelinde bu hücrelerdeki enerji düşmesi yatar. Yani önce sinir sisteminde hasar başlar, daha soma hastalık ortaya çıkar.

Modem tıpta teşhis edilemeyen rahatsızlıklar bazen psikoljik nedenlere bağlanabilmektedir.

Nöral terapi sinir sistemi üzerindeki hasarı ilk basamakta tedavi eden bir yöntemdir.

Yaşamımız sırasında karşılaştığımız stres, elektro-smog, dengesiz beslenme, bedensel aktivite eksikliği, geçirilmiş operasyonlar, kazalar ve hastalıklar, kimyasal ajanlar ve ağır metaller ile temaslar, yaşadığımız ev, içtiğimiz su, kullandığımız cep telefonları, geçirilen diş tedavileri, doğum (özellikle de sezeryan ile yapılmış olanlar), sentetik elbiseler hepsi birer bozucu alan yaratır. Bozucu alanlar, hastalıkların %30 kadarının sebebini oluşturmaktadır.

Nöral terapi, bu bozucu alanları ortadan kaldırır ve vücudun enerji dengesini düzenler.

Hamilelik dönemi de dahil migren, diğer baş ağrıları, boyun-sırt-bel ağrıları, boyun ve bel fıtığı , siyatik, sinir sıkışmaları, kulak çınlaması, baş dönmeleri, unutkanlık, nevralji, karpal tünel sendromu, kronik kabızlık, varis, selüllit, uyku bozuklukları, adet düzensizlikleri spor yaralanmaları, diz, dirsek, ayak ve el bileğindeki sorunlar, hormonal düzensizlikler, cilt alerji sorunları, depresyon, ruhsal bozukluklar, şişmanlık gibi hastalıklarda nöral terapi etkilidir.

Avrupa’da ağrı tedavisinde en sık uygulanan yöntemdir.

Nöral Terapi, lokal, segmental ve bozucu alan olarak 3 aşamada uygulanır. Enjeksiyonlar arasında en az 72 saat olmalıdır. Genellikle haftada bir uygulama yeterli olmaktadır.

HamileIere ve çocuklara uygulanabilen, yan etkisi olmayan bir tedavi yöntemidir.

Nöral terapi uygulanan bölgede kan akımım ve oksijenlenmeyi artırır, hücre zarının aksiyon potansiyelini düzenler, anti-bakteriyel, anti-viral, anti-enflamatuvar etki gösterir ve böylece vücutta detoks gerçekleşir.

Kullamlan lokal anestezik madde vücudu 20 dakika içinde terkeder.

Bayanlarda görüntü olarak sıkıntı yaratan bir durum da bacaklarda yaygın görülen kılcal damarlardır. Nöral terapi, sorunlu alanlara uygulanan lokal enjeksiyonlarla bu sorunları giderebilmektedir. Tedavi süresi i 0- 20 seans arasında değişmektedir.

Benzer şekilde, yara izi, ameliyat izi ve çatlaklar da sık görülen sorunlardır ve yine nöral terapi ile giderilebilmektedir.

Şişmanlık Tedavisinde Nöral Terapi

Fazla kilo sorunu ile başvuran hastalarda, öncelikle ayrıntılı bir sorgulama ve laboratuvar tetkikleri ile sorunu tespit ediyoruz.

Fazla kilo sorununa altta yatan başka sorunlar yol açabilmektedir. Dengesiz beslenme kadar, hormonal düzensizlikler, barsak flora bozuklukları, lenfatik dolaşım bozuklukları ve benzeri durumlar bunlara örnek olarak gösterilebilir.

Nöral terapi ile hormonal aksı, metabolizmayı, lenfatik dolaşımı düzenliyoruz, bozucu alanları gideriyoruz.

Kişilerin besinlere olan duyarlılıklarını saptıyoruz gaita analizi ile varsa barsak flora bozukluklarını tespit ediyoruz.

Bağırsaklarımız otonom sinir sisteminin kontrolü altında olduğu için, nöral terapi ile regülasyon yapılmalı ve florasında yer alan mikroorganizmalar probiyotikler ile dengelenmelidir.

Fazla kilo sorunu ile gelen hastalarımızın tedavisinde, nöral terapi ile son derece yüz güldürücü sonuçlar elde etmekteyiz.